Dôležitá informácia: aktuálne pracujeme na novej štruktúre webu, kvôli ktorej sa nám zobrazujú na webe ceny v českých korunách. Už o 22:00 dnešného dňa 24. 7. 2021 všetko napravíme a budete môcť nakupovať za bežné ceny. Ďakujeme za pochopenie.