Reklamační řád a vrácení zboží

Postup pro reklamaci a vrácení zboží

  1. Kontaktujte nás emailem na info@zapakuj.cz a popište situaci ohledně reklamace nebo vrácení zboží (v ideálním případě přiložte i fotky).
  2. Navrhneme vám co nejjednodušší a pro vás nejvýhodnější řešení situace.
  3. Jakmile se domluvíme na řešení situace, vyplňte formulář pro reklamaci zboží nebo formulář pro vrácení zboží do 14 dní.
  4. Odešlete zabalené zboží přes Zásilkovnu, kde stačí sdělit kód pro vrácení zásilky: 97301255
  5. Služba je pro zákazníka zdarma
  6. Balíček označte svým jménem a příjmením (případně vložte vyplněný formulář do balíčku) nebo své údaje sdělte obsluze v Zásilkovně při předávání balíčku.
  7. Personál Výdejního místa Zásilkovny vytiskne štítek a o vše se postará za vás.
  8. Po obdržení zboží Vám do 2 dnů pošleme informaci o vyřízení reklamace nebo vrácení zboží a peníze vám pošleme zpět na účet.
  9. Upozornění: ve znění našich VOP požadujeme vrácení zboží pouze způsobem přes výše zmíněný postup (dopravce Zásilkovna). Samozřejmě, využít můžete i jakoukoliv jinou dopravu podle vlastního výběru. Bohužel však u Vámi zvolené dopravy nedokážeme pokrýt náklady spojené s dopravou na náš sklad. Pokud využijete pro svou objednávku osobní odběr, jedinou možností pro vrácení je právě osobní odběr.

  

Postup pro výměnu zboží

 • Kontaktujte nás emailem na info@zapakuj.cz a popište situaci ohledně výměny zboží.
 • Pro výměnu zboží je nutné podstoupit 4 kroky:
  1. Vyplňte formulář pro vrácení zboží do 14 dní
  2. Vraťte původní zboží přes výdejní místo Zásilkovny (Odešlete zabalené zboží přes Zásilkovnu, kde stačí sdělit kód pro vrácení zásilky: 97301255. Personál výdejního místa Zásilkovny vytiskne štítek a o vše se postará za vás.).
  3. Balíček označte svým jménem a příjmením (případně vložte vyplněný formulář do balíčku) nebo své údaje sdělte obsluze v Zásilkovně při předávání balíčku.
  4. Současně realizujte novou objednávku se zbožím, o které máte zájem.
 • Po obdržení zboží Vám do 2 dnů pošleme informaci o obdržení zboží a peníze vám zašleme zpět na účet. 

 

Podmínky odstoupení od kupní smlouvy

 

1.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

1.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

1.3 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

1.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

1.5 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

1.6 Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.7 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

1.8 Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

1.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.10 Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, nespotřebované (ani částečně) a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.11 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

1.12 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1.13 V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

 

Milan Lajčin

Na klášterním 1428/1
162 00 Praha 6
e-mail: info@zapakuj.cz

 

FORMULÁŘE ke stažení:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnení reklamace