Reklamační řád a vrácení zboží

 

A. Postup pro reklamaci a vrácení zboží

zakaznicka-linka-zapakuj             min-vyplnte-formular-zapakuj            vraceni-zasilky-dopravci
1. Kontaktujte nás 2. Vyplňte formulář 3. Odešlete zboží k nám

 

Napište nám na info@zapakuj.cz a popište situaci ohledně reklamace nebo vrácení zboží (v ideálním případě přiložte i fotky nebo video). Navrhneme vám co nejjednodušší a pro vás nejvýhodnější řešení situace.

 

Jakmile se domluvíme na řešení situace, vyplňte:

1. Formulář pro reklamaci zboží (poškozené, nefunkční zboží, zboží přestalo fungovat v záruční době apod.)

2. Formulář pro vrácení zboží do 14 dní (vracím zboží v zákonné lhůtě 14 dní bez uvedení důvodu). Formulář platí i při využití pro prodlouženou dodací lhůtu 60 dní.

 

Adresa pro zasílání reklamací (adresa našeho skladu):

MAKUPAC s.r.o - Zapakuj.cz

ul. Citonice 231

Citonice

671 01

 

Zboží k nám nejlevněji pošlete přes službu Mezi námi na výdejní místo Zásilkovna: MAKUPAC, Citonice 231, 671 01.

Balíček označte svým jménem a příjmením (případně vložte vyplněný formulář do balíčku) při předávání balíčku.

Z důvodu urychlení reklamace nebo vrácení zboží Vás poprosíme o informování o předání balíčku dopravci, včetně zaslání čísla zásilky.

 


Jak postupovat při vrácení zboží?

Vrácení zboží NA VLASTNÍ NÁKLADY
1. Balíček označte svým jménem a příjmením (případně vložte vyplněný formulář do balíčku)
2. Zabalené zboží odešlete přes některého z dopravců (Zásilkovna, GLS, PPL, Česká pošta nebo jiný) na adresu našeho skladu. 

Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

3. Adresa skladu: Makupac, s.r.o. - MAKUPAC s.r.o - Zapakuj.cz, ul. Citonice 231, Citonice, 671 01. Zboží k nám nejlevněji pošlete přes službu Mezi námi na výdejní místo Zásilkovna: MAKUPAC, Citonice 231, 671 01.
4. Při odeslání balíčku si vezměte potvrzení o předání balíčku dopravci
5. Budeme velice rádi, když nám po předání balíčku dopravci napíšete zprávu s potvrzením odesláním balíčku
6. Po obdržení zboží Vám do 2 dnů pošleme informaci o vyřízení reklamace a peníze vám pošleme zpět na účet
7. Peníze můžete očekávat na svém bankovním účtu do 2-3 pracovních dnů

 

B. Postup pro výměnu zboží

 

zakaznicka-linka-zapakuj             vraceni-zasilky-dopravci            vytvorte-objednavku-zapakuj
1. Kontaktujte nás 2. Odešlete zboží k nám 3. Vytvořte novou objednávku

 

Napište nám na info@zapakuj.cz a popište situaci ohledně důvodu výměny zboží. Navrhneme vám co nejjednodušší a pro vás nejvýhodnější řešení situace.

 

Adresa pro zasílání reklamací (adresa našeho skladu):

MAKUPAC s.r.o - Zapakuj.cz

ul. Citonice 231

Citonice

671 01

 

Zboží k nám nejlevněji pošlete přes službu Mezi námi na výdejní místo Zásilkovna: MAKUPAC, Citonice 231, 671 01. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

 

Pokud si přejete objednat například jinou velikost nebo se rozhodnete pro jiné zboží, vaše přání vyřídíme formou nové objednávky. V tomto případě ale musíte počítat s opětovnou úhradou poštovného.

 

Balíček označte svým jménem a příjmením (případně vložte vyplněný formulář do balíčku) při předávání balíčku. 

Z důvodu urychlení výměny zboží Vás poprosíme o informování o předání balíčku dopravci, včetně zaslání čísla zásilky.

 


Jak postupovat při výměně zboží?

1. Balíček označte svým jménem a příjmením (případně vložte vyplněný formulář do balíčku)
2. Zabalené zboží odešlete přes některého z dopravců (Zásilkovna, GLS, PPL, Česká pošta nebo jiný) na adresu našeho skladu
3. Adresa skladu: MAKUPAC s.r.o - Zapakuj.cz, ul. Citonice 231, Citonice, 671 01. Zboží k nám nejlevněji pošlete přes službu Mezi námi na výdejní místo Zásilkovna: MAKUPAC, Citonice 231, 671 01.
4. Při odeslání balíčku si vezměte potvrzení o předání balíčku dopravci
5. Budeme velice rádi, když nám po předání balíčku dopravci napíšete zprávu s potvrzením odesláním balíčku
6. Po obdržení zboží Vám do 2-3 dnů pošleme informaci o vyřízení reklamace a peníze vám pošleme zpět na účet
7. Peníze můžete očekávat na svém bankovním účtu do 2-3 pracovních dnů
8. Pokud si přejete objednat například jinou velikost nebo se rozhodnete pro jiné zboží, vaše přání vyřídíme formou nové objednávky. V tomto případě ale musíte počítat s opětovnou úhradou poštovného.
9. Upozorňujeme, že cena zboží se může lišit. Konečná cena, za kterou bude váš nákup proveden, se řídí aktuálními cenami platnými v době vytvoření objednávky.

 

C. Podmínky odstoupení od kupní smlouvy

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
 3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
 4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
 5. Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
 8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 1 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 10. Prodloužená lhůta pro vrácení zboží až do konce ledna se řídí podmínkami akce zveřejněnými na stránce https://www.zapakuj.cz/doprava-a-dodani/. Akce probíhá pouze v předvánočním období a řídí se datumem zveřejněným na stejné stránce. Pro odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě (více než 14 dní) platí stejná pravidla a postupy jako v případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonem stanovené lhůtě (do 14 dní od převzetí zboží), ale v tomto případě navíc bezpodmínečně požadujeme, aby bylo vrácené zboží bylo: v původním stavu, nerozbalené, nepoškozené, bez sebemenších známek opotřebení, dodané kompletně v originálním obalu včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pečlivě zabalené pro ochranu před poškozením. V případě nedodržení těchto podmínek si vyhrazujeme právo vrácené zboží odmítnout a vaše odstoupení od kupní smlouvy neakceptovat. Tento postup současně neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.

 

Práva z vadného plnění

 1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
  4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
  5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  6. je dodáno s příslušenstvím (návod může být poslán k produktu v elektronické podobě), které můžete rozumně očekávat; a
  7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
 2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
 4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
  2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

6. Dále máte právo na:

 1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 2. co je obsahem reklamace;
 3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

 

Formuláře ke stažení:

PDF_file_icon.svg Formulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dní (PDF)

word icon Formulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dní (WORD)

PDF_file_icon.svg Formulář pro uplatnení reklamace (PDF)

word icon Formulář pro uplatnení reklamace (WORD)